Radiofrekventna ablacija vena

Radiofrekventna ablacija vena

Galerija
Radiofrekventna ablacija vena (radiotalasima) je metoda koja se bazira na zatvaranju oštećenih površinskih vena iznutra toplotom. Zatvaranjem oštećenih vena izbegava se klasično hirurško vađenje vena iz tela i preusmerava se krvotok u zdrave vene čime pacijenta oslobađamo tegoba, kako estetskih, tako i zdravstvenih. Operacija se izvodi ambulantno u lokalnoj (TLA) anesteziji i pacijent je istog dana pokretan i potpuno radno sposoban. Rezultati petogodišnje studije koja je obajavljena 2017 god. a odnosila se na komparaciju uspešnosti lečenja proširenih vena različitim metodama konstatovano je da je najbrži oporavak nakon RF procedure a zatim UGFS i EVLA. Ponovno javljanje proširenih vena koje je zahtevalo hiruško lečnje najčešće se javljalo nakon UGFS i nakon toga EVLA dok je tretman RF talasima bio najuspešniji.
Read More