Radiofrekventna ablacija vena – RF procedura

Home / operacija vena / Radiofrekventna ablacija vena – RF procedura

Radiofrekventna ablacija vena (radiotalasima) je metoda koja se bazira na zatvaranju oštećenih površinskih vena iznutra toplotom. Zatvaranjem oštećenih vena izbegava se klasično hirurško vađenje vena iz tela i preusmerava se krvotok u zdrave vene čime pacijenta oslobađamo tegoba, kako estetskih, tako i zdravstvenih. Operacija se izvodi ambulantno u lokalnoj (TLA) anesteziji i pacijent je istog dana pokretan i potpuno radno sposoban.

Rezultati petogodišnje studije koja je obajavljena 2017 god. a odnosila se na komparaciju uspešnosti lečenja proširenih vena različitim metodama konstatovano je da je najbrži oporavak nakon RF procedure a zatim UGFS i EVLA. Ponovno javljanje proširenih vena koje je zahtevalo hiruško lečnje najčešće se javljalo nakon UGFS i nakon toga EVLA dok je tretman RF talasima bio najuspešniji. Procedura sa najmanje postoperativnog bola je ubedljivo RF closure fast  (EVF;29 jun-1 jul. Porto. Portugal).